Follow us on Facebook
Powered by: Internetsmash

Wednesday, December 12, 2007

Ekonomi & Pengangguran Di Malaysia

Dr Novandri Hasan Basri

Menurut Slamon, J. (1999) di dalam buku Economics (Edisi Keempat), definasi penganggur ialah mereka yang tidak bekerja walau pun berusia di dalam lingkungan umur orang bekerja tetapi mereka sedia ada untuk bekerja mengikut kadar gaji semasa.

Di England, definasi ini ditambah dengan mereka yang sedia bekerja dalam masa 2 minggu dan sedang aktif mencari pekerjaan atau menunggu temujanji kerja.

Secara global, isu pengangguran mengikut satu kitaran (cyclical) turun-naik persis seperti ekonomi dunia dan kedua-duanya saling berhubung kait di antara satu sama lain. Pada awal 80-an, kadar pengangguran meningkat akibat resesi (recession) yang melanda dunia ketika itu. Tetapi pada pertengahan 80-an, kadar pengangguran kembali turun, hasil daripada perkembangan (expansion) ekonomi dunia.

Kitaran ini berulang lagi apabila dunia mengalami resesi pada awal tahun 90-an dan disusuli dengan perkembangan ekonomi dunia pada pertengahan 90-an. Tentunya kita masih teringat dengan krisis matawang Asia pada akhir tahun 90-an yang mengakibatkan ekonomi Asia jatuh dengan teruknya. Kini, pada awal abad ke-20 ini, kita kembali pula kepada fasa perkembangan ekonomi yang pesat.

Dalam konteks domestik pula, halaman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri iaitu
www.epu.jpm.my , telah menerangkan dengan secara terperinci mengenai perubahan bentuk serta fasa-fasa perkembangan ekonomi negara Malaysia sejak tahun 1957.

Seperti turun naiknya ekonomi global, pertumbuhan ekonomi negara turut terjejas akibat krisis minyak dunia pada tahun 1979. Kejatuhan kodomiti utama negara seperti getah dan bijih timah, telah memburukkan lagi keadaan.
Beberapa pendekatan serta pengubahsuaian besar di dalam dasar-dasar ekonomi negara telah dijalankan oleh kerajaan untuk menangani krisis tersebut.

Ekonomi negara pulih pada tahun 1987 dan kembali berkembang. Pada sekitar 1988 – 1990, ekonomi negara mencatitkan pertumbuhan sebanyak 9.3 %, yang tertinggi sejak kemerdekaan. Pendapatan per kapita negara turut bertambah, kewangan negara menjadi stabil, beban hutang luar negara dapat dikurangkan, tahap kemiskinan juga berkurang dan peluang pekerjaan bertambah.

Negara membangun dengan pesat di sekitar 1991 – 1997 dengan GDP sebanyak 8.5 % sehinggalah berlakunya krisis matawang Asia pada tahun 1997 yang turut menjejaskan prestasi keseluruhan ekonomi negara. GDP jatuh kepada 7.4% pada tahun 1998, inflasi bertambah, nilai matawang ringgit berkurang dan kadar pengangguran meningkat.

Tetapi, seperti krisis ekonomi tahun-tahun sebelumnya, Malaysia bangun kembali dan berjaya mengatasinya. Penubuhan NEAC pada 7hb Januari 1998 dan perlaksanaan 6 dasar pemulihan yang terkandung di dalam plan NERP yang dilancarkan pada 23hb Julai 1998 telah berjaya mengongkong kesan negatif akibat Krisis tersebut. Malah, kadar pengangguran turun kepada 3.1% pada tahun 2000.

Jika kita perhatikan, pendekatan serta pengubahsuaian dalam dasar-dasar ekonomi negara telah berjaya mengharungi resesi dunia dalam tahun 80-an, krisis matawang Asia dalam tahun 90-an, isu SARS dan juga peperangan di Iraq pada awal abad ke-20.


Dalam erti kata yang lain, kadar pengangguran dapat diminimakan, tidak timbul rasa tidak puas hati serta pemberontakan rakyat terhadap kerajaan yang mentadbir negara dan kita dapat mengembeleng tenaga serta usaha dalam atmosfera yang kondusif dan tenteram. Yang ada cuma suara-suara sumbang pihak-pihak tertentu seperti parti PAS, yang sentiasa cemburu dengan kebolehan kerajaan Barisan Nasional dan UMNO.

Jika kita teliti perkara-perkara di atas, kita akan dapati bahawa :-

1. Pencapaian (performance) ekonomi negara merupakan salah satu faktor terpenting di dalam mencorakkan kadar pengangguran di negara ini.
2. Ekonomi negara mengalami perubahan daripada bersifat kodomiti pertanian pada tahun 60-an kepada pembuatan, industri dan IT dengan penyertaan aktif daripada pihak-pihak swasta menjelang tahun 80-an.


Maka, jika hari ini ekonomi negara sedang giat berkembang, peluang-peluang pekerjaan tentu masih banyak. Malah, kadar pengangguran di Malaysia adalah antara yang terendah di dunia ini (Sila rujuk di bawah).

Sumber : http://www.cia.gov
Negara
Kadar Pengangguran (%)
Afghanistan
NA (2003)
Argentina
17.3% (2003)
Australia
6% (2003)
Austria
4.4% (2003 anggaran)
Bahrain
15% (1998 anggaran)
Bangladesh
40% (2002 anggaran)
Belgium
8.1% (2003 anggaran)
Bosnia and Herzegovina
40% (2002 anggaran)
Brunei
10% (2001 anggaran)
Bulgaria
14.3% (2003)
Chile
8.5% (2003 anggaran)
China
10.1% (2003 anggaran)
Finland
9% (2003 anggaran)
France
9.7% (2003 anggaran)
Germany
10.5% (2003 anggaran)
Hong Kong
7.9% (2003)
Hungary
5.9% (2003 anggaran)
Iceland
3.4% (2003 anggaran)
India
9.5% (2003)
Indonesia
8.7% (2003 anggaran)
Iran
15.7% (2002 anggaran)
Iraq
NA (2003 anggaran)
Ireland
4.7% (2003 anggaran)
Israel
10.7% (2003 anggaran)
Italy
8.6% (2003 anggaran)
Japan
5.3% (2003)
Korea, South
3.4% (2003 anggaran)
Kuwait
2.1% (2003 anggaran)
Luxembourg
3.6% (2003 anggaran)
Macau
6.3% (2003)
Malaysia
3.6% (2003 anggaran)
Netherlands
5.3% (2003 anggaran)
New Zealand
4.7% (2003 anggaran)
Norway
4.7% (2003 anggaran)
Pakistan
7.7%
Philippines
11.4% (2003)
Poland
20% (2003)
Portugal
6.4% (2003 anggaran)
Russia
8.5%
Singapore
4.8% (2003 anggaran)
Spain
11.3% (2003 anggaran)
Sri Lanka
8.4% (2003)
Sweden
4.9% (2003 anggaran)
Switzerland
3.7% (2003 anggaran)
Taiwan
5% (2003 anggaran)
Thailand
2.2% (2003 anggaran)
United Kingdom
5% (2003 anggaran)
United States
6% (2003)

Kita pernah hangat membincangkan isu graduan menganggur, yang dikatakan berjumlah 80,000 orang. Isu ini juga mendapat perhatian Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di mana beliau mahu program-program seperti Program Sangkutan dan Latihan Dikalangan Siswazah Menganggur (SSL) dan Program Peningkatan Kemahiran Siswazah (GRS) diaktifkan semula untuk membantu graduan-graduan tersebut.

Setelah satu minggu pelbagai analisis, saranan dan cadangan dibuat oleh pelbagai pihak, keluar pula satu kenyataan yang mengatakan bahawa isu graduan yang menganggur di negara ini adalah tidak serius dan hanya 5 peratus atau 18,070 daripada 350,000 penganggur (Utusan Malaysia, 28hb Mac 2005) dan bukannya 80,000 orang.

Ironinya, isu graduan menganggur pernah menjadi topik hangat di dalam media tempatan. Pada bulan Disember 2002, kita pernah membincangkan masaalah 39,000 graduan yang menganggur. Hasilnya, pelbagai saranan dan kaedah telah diutarakan oleh pelbagai pihak yang prihatin kepada isu tersebut.

Kemudian keluar satu kenyataan bahawa angka tersebut tidak tepat, malah sebenarnya, sebahagian besar iaitu 90 peratus graduan universiti berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. Pihak tersebut mengatakan bahawa statistik yang dipetik daripada laporan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri membuktikan gambaran sebenar bahawa masalah pengangguran di kalangan graduan tidaklah serius seperti yang dihebahkan oleh akhbar dan media. (Utusan Malaysia, 22hb Disember 2002)

Kita tentu tertanya-tanya tentang kekeliruan serta perbezaan statistik yang timbul mengenai isu graduan menganggur. Dalam masa yang sama, kita tentu mengharapkan agar segala pendekatan murni untuk mengurangkan bilangan penganggur seperti pengaktifan semula skim-skim SSL dan GRS, tidak diketepikan begitu sahaja akibat kenyataan akhbar dan statistik terbaru yang kita baca pada 28hb Mac 2005.

Untuk pengetahuan para pembaca, seramai 40,460 siswazah telah menyertai Program Sangkutan dan Latihan Dikalangan Siswazah Menganggur sehingga 28hb Februari 2005.

Pokoknya, segala perancangan serta pengubahsuaian kerangka negara perlu dilakukan agar kadar pengangguran dapat diminimakan pada masa hadapan. Realitinya, sesebuah negara mempunyai corak kadar pengangguran yang akan bertambah apabila negara tersebut bertambah maju dari sebelumnya.

Contohnya ialah negara England di mana kadar pengangguran pada tahun 60-an dan 70-an ialah sekitar 3 – 5 %, meningkat kepada 10 % pada tahun 80-an dan 8.4 % pada tahun 90-an (Sloman, J (1999)). Corak peningkatan tersebut turut dialami oleh kebanyakan negara maju di dunia pada hari ini.

Kerangka negara yang di ubahsuai, perlu dapat merancang bentuk dan keperluan tenaga kerja (labor force) dengan lebih sistematik dan terkawal agar dapat disalurkan ke bidang-bidang yang diperlukan di dalam ekonomi negara, hari ini dan juga masa hadapan. Maka, perancangan hendaklah bermula di tahap persekolahan dan pengajian tinggi.

Realitinya, dasar-dasar dan segala program ilmiah di dalam sekolah dan institusi-institusi pengajian adalah program yang sistematik dan terkawal. Apabila kita mempunyai program yang boleh dikawal, manipulasi sepatutnya boleh dilakukan ke atas program-program yang sedia ada supaya tenaga kerja yang bakal dibekalkan oleh pihak institusi tinggi, berguna dan praktikal sepenuhnya selaras dengan keperluan masa tersebut. Justeru itu ianya dapat mengurangkan kesan-kesan sampingan yang wujud seperti pengangguran dan memilih pekerjaan.

Sebenarnya, pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi tidak boleh dianggap sudah matang, berdikari dan pandai membentuk masa depan sendiri. Mereka masih mentah dan tidak dapat untuk menilai evolusi dan corak keperluan dan ekonomi Malaysia pada masa depan. Mereka tidak boleh dibiarkan memilih sendiri kursus-kursus yang diambil kerana titik noktahnya bukan sampai disitu sahaja.

Malah pemilihan kursus-kursus tersebut memerlukan setiap bimbingan serta perincian tepat dan kalkulatif, yang perlu berlandaskan pasaran pekerjaan pada 5 hingga 10 tahun ke depan dari masa pembelajaran mereka.

Para ekonomis, cendekiawan, penggubal-pengubal dasar, pelabur-pelabur dan ahli-ahli politik boleh memberi input, idea-idea dan maklumbalas yang konkrit kerana merekalah yang bertanggungjawab di dalam menjana dan mencorakkan ekonomi serta keperluan tenaga kerja di Malaysia pada masa hadapan.

Maklumbalas itu kemudiannya digunakan sebagai rangkakerja di dalam penyusunan kepentingan bidang-bidang pengajian di dalam institusi tinggi. Di sini institusi pengajian memainkan peranan penting di dalam menjayakan matlamat tersebut. Seperti sedia maklum, wujud bidang-bidang pengajian yang lebih popular daripada yang lain di IPT.

Sikap ini bukan kerana prejudis tetapi lebih ‘berpijak di bumi nyata’ yang berpandukan kepada realiti supply & demand pasaran pekerjaan di negara ini. Tetapi jika pengambilan pelajar di dalam bidang tersebut terlampau ketat dan terhad, maka terjadi fenomena pengambilan bidang ilmu secara ‘tangkap muat’ oleh pelajar-pelajar yang tidak berjaya serta tidak berlandaskan cita rasa mereka dan keperluan negara pada masa hadapan .

Kita perlu sedar bahawa ekonomi adalah sesuatu yang dinamik. Untuk berjaya, ilmu dan tenaga kerja perlu juga dinamik dan boleh dikembangkan sejajar dengan masa sekarang dan hadapan. Ilmu-ilmu didalam institusi pengajian adalah suatu yang mulia dan perlu pendokongan yang kukuh. Di masa yang sama, ianya tidak boleh rigid dan terlalu konservatif kerana ilmu-ilmu yang dipelajari adalah simbiosis dan saling memanfaatkan di antara satu sama sendiri.

Bidang-bidang pengajian yang kononnya tidak popular, perlu diberi nafas baru dan perlu menggabungi segala aspek ilmu dan teknologi tinggi di dalamnya agar selari dengan keperluan dan permintaan semasa dan masa hadapan. Dengan cara ini, masa tidak dibazirkan untuk mempelajari sesuatu yang baru selepas tamat pengajian semata-mata kerana tidak secocok dengan alam pekerjaan ketika itu.

Jika ilmu yang dipelajari di dalam institusi tinggi cukup lengkap merangkumi segala keperluan ilmu dan tenaga kerja negara, kadar graduan menganggur dapat dikurangkan lagi.


ARTIKEL TOP MINGGU INI.